Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”

IMG 6454Dnia 17. 03.2015 r. przedstawiciele najważniejszych polskich placówek naukowych oraz firm farmaceutycznych podpisali w Instytucie Nenckiego umowę dotyczącą utworzenia pierwszej Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”. Podpisane porozumienie zwiększa szanse na pozyskanie unijnych środków na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem neuromedycyny, powstawanie nowych leków i metod diagnostycznych.

 

Czytaj więcej

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na 128 sesji w dniu 19 marca, wybrało prof. Jerzego Duszyńskiego na Prezesa PAN w kadencji 2015 - 2018

Nowy prezes

 

W dniu 19 marca 2015 roku odbyła się 128. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. W trakcie tej sesji członkowie Akademii wybrali Prezesa PAN na kadencję 2015-2018.
Prezesem PAN na kadencję 2015-2018 wybrany został prof. Jerzy Duszyński, członek naszego Wydziału.  
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przekazuje Panu Profesorowi serdeczne życzenia i gratulacje z tej okazji.

Światowy Tydzień Mózgu 2015 w Warszawie

Tydzień Nencki

Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu. Jest to impreza naukowa organizowana od 16 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, koło naukowe Neurobiologii Wydziału Biologii UW, koło naukowe Neuropsychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. W tym roku w ramach Tygodnia Mózgu zapraszamy na otwarte wykłady oraz weekendowe warsztaty i pokazy w Instytucie Nenckiego.

Czytaj więcej

Sesja sprawozdawcza Rady Naukowej Instytutu Nenckiego - luty 2015 r.

27 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu sprawozdania z działalności Instytutu Nenckiego w 2014 roku.
Posiedzenie swoją obecnością zaszczycił prof. Stefan Malepszy, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, dyrektorzy Instytutów: prof. Dorota Pijanowska (IBIB PAN), prof. Janusz Szczepański (IPPT PAN), prof. Barbara Zabłocka (IMDIK PAN) oraz dziekani: prof. Zbigniew Stojak (Wydział Chemii UW), prof. Teresa Rząca-Urban (Wydział Fizyki).  
Osiągnięcia naukowe związane z uzyskaniem patentów oraz plany badawcze przedstawili: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, dr Piotr Koprowski i dr hab. Jakub Włodarczyk .  
Obszerne sprawozdanie z działalności Instytut Nenckiego w roku 2014 przedstawił jego dyrektor, prof. Adam Szewczyk.

Współpraca Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z Wydziałem Fizyki UW

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Wydział Fizyki UW postanowiły utworzyć wspólne interdyscyplinarne seminarium, w ramach którego usłyszymy referaty zrozumiałe dla obydwu środowisk. Proponowany cykl wykładów ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami oraz zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami wiedzy z pogranicza biologii, medycyny i fizyki. Wierzymy, że inicjatywa ta ułatwi naukowcom poszukiwanie tematów wspólnych badań i  przyczyni się do powstawania interesujących, interdyscyplinarnych projektów grantowych.

Czytaj więcej

Prof. Mariusz Jaskólski i prof. Alexander Wlodawer - pierwsi laureaci Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej

Prof. Mariusz Jaskólski, członek korespondent PAN  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer, członek zagraniczny PAN  z Narodowego Instytutu Raka w USA zostali pierwszymi zdobywcami Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science (AAAS), największe na świecie stowarzyszenie naukowe.

Czytaj więcej