Prof. zw. dr hab. Józef Lisowski

Wydział Nauk Medycznych PAN ze smutkiem zawiadamia, że w dniu 2 sierpnia 2012 roku zmarł Prof. zw. dr hab. Józef Lisowski, wybitny uczony, kierownik Zakładu Immunochemii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, członek Rady Naukowej Instytutu i członek Komitetu Immunologii PAN, współorganizator Polskiego Towarzystwa Immunologicznego.

Czytaj więcej

Instytuty naukowe PAN na liście Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

W obecności prof. Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego i premiera Donalda Tuska ogłoszona została lista Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Zwycięskie jednostki naukowe otrzymają bardzo wysokie środki na dalszy rozwój i badania. Lista jest wynikiem konkursu w ramach rozpoczętego narodowego programu wspierania najlepszych jednostek naukowych w Polsce. Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego otrzymały najlepsze w swojej dziedzinie ośrodki naukowe.

Czytaj więcej

Metoda pozytonowej tomografii emisyjnej w medycynie

W nawiązaniu do konferencji Positron Emission Tomography in Research and Diagnostics, która odbędzie się 16 maja 2012 roku zamieszczamy zapowiedziany uprzednio artykuł prof. dr hab. Leszka Królickiego i współpracowników. Należy go traktować jako kontynuację zamieszczonego poprzednio artykułu prof. dr hab. Jerzego Jastrzębskiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Jacek Zaremba
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN

Czytaj więcej

Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi - priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, 2011

W okresie 6 miesięcy polskiej prezydencji w Radzie UE, temat zaburzeń komunikacyjnych u dzieci w krajach Unii, potrzeby ich wczesnego wykrywania i leczenia w celu wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i ekonomicznych dzieci dotkniętych dysfunkcjami, stał się jednym z ważniejszych zagadnień z obszaru zdrowia publicznego, omawianych w ramach Priorytetu „Zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy".

Czytaj więcej