Projekt Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN finansowany z prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN otrzymał środki w wysokości 1 miliona złotych z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG” na realizację projektu „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt): tworzenie, zarządzanie, udostępnianie” autorstwa Jadwigi Iwaszczuk. IKŚiO PAN jako pierwszy instytut Polskiej Akademii Nauk otrzymał dofinansowanie z programu „DIALOG”.

Czytaj więcej

Cenny starodruk w zbiorach Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Zbiory biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk wzbogaciły się o niezwykle cenną i unikatową pozycję: Diariusz peregrynacji do Ziemi Świętej odbytej w 1582 . przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego „Sierotką” (1549-1616) – marszałka wielkiego litewskiego, wojewody trockiego i wileńskiego, pierwszego ordynata nieświeskiego (wydanie z 1756 r.).

Czytaj więcej