7 maja 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja „Polska w Unii Europejskiej, osiągniecia zagrożenia perspektywy”. Patronat nad konferencją objął Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie i upowszechnienie Raportu środowiska naukowego PAN dotyczącego integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie, przygotowanego przez zespół działający pod przewodnictwem prof. Jerzego Wilkina, a złożony z przedstawicieli komitetów naukowych i problemowych Wydziału I PAN.

Czytaj więcej

Małe jest piękne rozmowa z dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, socjolingwistką z Zakładu Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN o europejskich językach mniejszościowych

Rozpoczynając wywiad, celowo powołuję się na tytuł książki Ernsta Friedricha Schumachera. Ten słynny ekonomista, ukazujący alternatywne zastosowania wobec „totalnych” rozwiązań gospodarczych, przyglądał się społecznościom żyjącym wg zasady malej skali, czyli społecznościom liczebnie stosunkowo niewielkim. Ty również badasz liczebnie niewielkie językowe i etniczne skupiska w Europie. Czy mogłabyś powiedzieć o jakie grupy etniczne i języki chodzi, pokrótce je scharakteryzować i wspomnieć  o najważniejszych  różnicach między nimi?

Czytaj więcej