Inne podmioty

Przedmiotem działania spółek jest szeroko pojęta działalność innowacyjno-wdrożeniowa polegająca na produkcji i sprzedaży wyrobów oraz usług opartych na wynikach prac badawczych wykorzystywanych w jednostkach naukowych. Akademia prowadzi sprawy związane ze spółkami handlowymi, w których posiada udziały bądź akcje w zakresie działalności merytorycznej.

Fundacje działają na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późn. zm.) oraz statutów ustalonych przez fundatorów.

 

Spółki z udziałem kapitału PAN

Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Societe Immobiliere DHM S.A.

75 016 Paris, France, 74 rue Lauriston
tel. (0-331 48) 01 33 86

Sonopan Sp. z o.o.

15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2
tel. (+48 85) 742 36 62

Unipan-Stalmech Sp. z o.o.

02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30
Warszawa, ul. Jana Kazimierza 35/37
tel. (+48 22) 837 00 21 wew. 261

Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o.o.

53-505 Wrocław, ul. Lelewela 4
tel. (+48 71) 343 45 30, tel./fax (+48 71) 343 87 79

  

 Fundacje, w których PAN jest fundatorem

 • Fundacja Botaniki Polskiej im. Wł. Szafera
 • Fundacja Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 • Fundacja Aktywizacyjna
 • Fundacja Pro Chemia Bioorganica
 • Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych
 • Fundacja Rozwoju Nauki w Zakresie Inżynierii Lądowej im. A. i Z. Wasiutyńskich
 • Fundacja Jagiellońskie Centrum Badań Medycznych
 • Fundacja Rozwoju Nauk Zarządzania
 • Fundacja im. Prof. Manfreda Lachsa
 • Fundacja Nauka i Rozwój Lubelszczyzny
 • Kasa im. J. Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki