Kształcenie doktorantów w instytutach PAN

Zadania Polskiej Akademii Nauk w zakresie kształcenia, w szczególności wobec doktorantów wykonują instytuty naukowe PAN. W prowadzenie studiów doktoranckich są zaangażowane 44 instytuty PAN. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

W 2019 r. podjęło działalność dziewiętnaście szkół doktorskich, prowadzonych lub współprowadzonych przez 57 instytutów PAN. Szkoły są wspólnie prowadzone przez instytuty PAN oraz wspólnie z uczelniami i instytutami badawczymi. Najszersze grono instytutów PAN tworzących szkołę liczy 9 jednostek PAN. W dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do utworzenia szkół doktorskich, w tym przez instytuty dotychczas nieprowadzące szkoły.

Stypendia Prezesa PAN

Pytania w sprawach dotyczących stypendiów Prezesa PAN proszę kierować na adres: StypendiaPrezesaPAN@pan.pl 

 
Doktoranci PAN

Według danych na koniec 2020 roku w instytutach PAN i MIBMiK było 1 796 doktorantów odbywających kształcenie na studiach doktoranckich i  w  szkołach doktorskich. W szkołach doktorskich kształcenie rozpoczęło nieco ponad 340 doktorantów.

Kolejny raz zwiększyła się liczba doktorantów cudzoziemców - do 358 osób. Cudzoziemcy stanowią prawie 20% doktorantów.

Informacje o Samorządzie Doktorantów PAN: www.samorzaddoktorantow.pan.pl

Archiwum

Archiwalne pliki