UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Kształcenie doktorantów w instytutach PAN

Zadania Polskiej Akademii Nauk w zakresie kształcenia, w szczególności wobec doktorantów wykonują instytuty naukowe PAN. W prowadzenie studiów doktoranckich są zaangażowane 43 instytuty PAN. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

W 2021 roku już 60 instytutów PAN zaangażowanych było w prowadzenie lub współprowadzenie 23 szkół doktorskich. Szkoły te są wspólnie prowadzone przez instytuty PAN oraz wspólnie z uczelniami i instytutami badawczymi. Najszersze grono instytutów PAN tworzących szkołę liczy 9 jednostek PAN. W dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do rozszerzenia oferty szkół doktorskich, także w dyscyplinach naukowych, które nie były dotychczas proponowane w ramach kształcenia.

Stypendia Prezesa PAN

Pytania w sprawach dotyczących stypendiów Prezesa PAN proszę kierować na adres: StypendiaPrezesaPAN@pan.pl 

 
Doktoranci PAN

Według danych na koniec 2021 roku w instytutach PAN i MIBMiK było 1 707 doktorantów odbywających kształcenie na studiach doktoranckich i  w  szkołach doktorskich. W szkołach doktorskich kształci się obecnie nieco ponad 780 doktorantów.

Kolejny raz zwiększyła się liczba doktorantów cudzoziemców - do 400 osób. Cudzoziemcy stanowią ponad 23% doktorantów.

Informacje o Samorządzie Doktorantów PAN: www.samorzaddoktorantow.pan.pl

Archiwum

Archiwalne pliki