Komitety Narodowe przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Uchwałą Prezydium PAN nr 10/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. komitetom naukowym Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN powierzono funkcje komitetów narodowych.

 

 

Komitet narodowy ds. współpracy z Międzynarodową Unią Biochemii i Biologii Molekularnej

Komitetowi Biologii Molekularnej Komórki powierzono funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Biochemii i Biologii Molekularnej (International Union of Biochemistry and Molecular Biology - IUBMB).

 

Komitet narodowy ds. współpracy z Międzynarodową Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej

Komitetowi Biologii Molekularnej Komórki powierzono funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej (International Union for Pure and Applied Biophysics - IUPAB).

 

Komitet narodowy ds. współpracy z Europejską Federacją Biotechnologii

Komitetowi Biotechnologii powierzono funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Europejską Federacją Biotechnologii (European Federation of Biotechnology - EFB).

 

Komitet narodowy ds. współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Torfowym

Komitetowi Nauk Agronomicznych powierzono funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Torfowym (International Peat Society - IPS).

 

Komitet narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk Ogrodniczych

Komitetowi Nauk Agronomicznych powierzono funkcję komitetu narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk Ogrodniczych (International Society for Horticultural Science - ISHS).

 

Komitet narodowy ds. współpracy z Europejskim Instytutem Leśnym

Komitetowi Nauk Leśnych i Technologii Drewna powierzono funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Europejskim Instytutem Leśnym (European Forest Institute - EFI).

 

Komitet narodowy ds. współpracy z Międzynarodową Unią Leśnych Organizacji Badawczych

Komitetowi Nauk Leśnych i Technologii Drewna powierzono funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Leśnych Organizacji Badawczych (International Union of Forest Research Organizations - IUFRO).

 

Komitet narodowy ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Żywności i jej Technologii

Komitetowi Nauk o Żywności i Żywieniu powierzono funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Żywności i jej Technologii (International Union of Food Science and Technology - IUFoST).