Komitety Narodowe przy Wydziale IV Nauk Technicznych

KOMITET NARODOWY ds. WSPÓŁPRACY Z MIĘDZYNARODOWĄ UNIĄ GEODEZJI I GEOFIZYKI (IUGG) 2019-2022

Przewodniczący: J. KRYŃSKI

Sekretarz: M. WILDE-PIÓRKO

 

Korespondenci Narodowi do asocjacji

IACS:

M. LEWANDOWSKI

IAG:

J. KRYŃSKI
P. WIELGOSZ

IAGA:

K. MIZERSKI

 

IAHS:

K. KOCHANEK

IAMAS:

J. KRZYSCIN

 

IAPSO:

J. PISKOZUB

IASPEI:

B. ORLECKA-SIKORA

M. WILDE-PIÓRKO

IAVCEI:

A. ŻELAŹNIEWICZ

 

 

             

 

dr hab. Jan KRYŃSKI – przewodniczący

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
Tel.: +48 22 329 1904
ul. Modzelewskiego 27Fax: +48 22 329 1950
02-679 WARSZAWA
E-mail: krynski@igik.edu.pl

korespondent narodowy IAG
akredytowany krajowy delegat do Rady IUGG

dr hab. Monika WILDE-PIÓRKO – sekretarz

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
Tel.: +48 22 329 1914
ul. Modzelewskiego 27
Fax: +48 22 329 1950
02-679 WARSZAWA
E-mail: monika.wilde-piorko@igik.edu.pl

korespondent narodowy IASPEI

dr hab. Krzysztof KOCHANEK

Instytut Geofizyki PAN
Tel.: +48 22 691 5862
ul. Księcia Janusza 64
Fax: +48 22 691 5915
01-452 WARSZAWA
E-mail: kochanek@igf.edu.pl

korespondent narodowy IAHS

dr hab. Janusz KRZYŚCIN

Instytut Geofizyki PAN
Tel.: +48 22 691 5874
ul. Księcia Janusza 64
Fax: +48 22 691 5915
01-452 WARSZAWA
E-mail: jkrzys@igf.edu.pl

korespondent narodowy IAMAS

dr hab. Marek LEWANDOWSKI

Instytut Geofizyki PAN
Tel.: +48 22 691 5764
ul. Księcia Janusza 64
Fax: +48 22 691 5915
01-452 WARSZAWA
E-mail: lemar@igf.edu.pl

korespondent narodowy IACS

dr hab. Krzysztof MIZERSKI

Instytut Geofizyki PAN
Tel.: +48 22 691 5904
ul. Księcia Janusza 64
Fax: +48 22 691 5915
01-452 WARSZAWA
E-mail: kamiz@igf.edu.pl

korespondent narodowy IAGA

dr hab. Beata ORLECKA-SIKORA

Instytut Geofizyki PAN
Tel.: +48 22 691 5951
ul. Księcia Janusza 64
Fax: +48 22 691 5915
01-452 WARSZAWA
E-mail: orlecka@igf.edu.pl

korespondent narodowy IASPEI

dr hab. Jacek PISKOZUB

Instytut Oceanologii PAN
Tel.: +48 58 731 1802
ul. Powstańców Warszawy 55
Fax: +48 58 551 2130
81-712 SOPOT
E-mail: piskozub@iopan.gda.pl

korespondent narodowy IAPSO

hab. Paweł WIELGOSZ

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Tel.: +48 89 523 3305
Instytut Geodezji
Tel.: +48 89 523 4473
ul. Oczapowskiego 1
Fax: +48 89 523 47 68
10-719 Olsztyn
E-mail: pawel.wielgosz@uwm.edu.pl

korespondent narodowy IAG

czł. koresp. PAN Andrzej ŻELAŹNIEWICZ

Instytut Nauk Geologicznych PAN
Tel.: 071 343 4749
Zakład Geologii Sudetów
Fax: 071 341 8231
ul. Podwale 75
E-mail: pansudet@pwr.wroc.pl
50-449 WROCŁAW
andrzejz@twarda.pan.pl

korespondent narodowy IAVCEI