UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Prezes

prnastr

 

Prof. Jerzy Duszyński, członek rzeczywisty PAN

ur. 6 marca 1949 roku

 

Specjalność naukowa: biochemia

Członek korespondent PAN od 2007 roku, od 2022 roku członek rzeczywisty PAN

Profesor w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

W 1971 ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w 1975, zaś w 1983 uzyskał stopień doktora habilitowanego. 18 października 1993 otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z biochemią.

W latach 1976-1978 odbył dwuletni staż podoktorski w Stanach Zjednoczonych (PennState University i University of Pennsylvania), a w latach 1983 i 1986-1987 przebywał pół roku i rok jako visiting professor we Francji (Centrum Jądrowe w Grenoble) i w Stanach Zjednoczonych (PennState University).

W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych. Wygłaszał wiele zaproszonych wykładów na międzynarodowych zjazdach naukowych. Członek Academia Europaea, członek zagraniczny Chińskiej Akademii Nauk, a także członek rady dyrektorów instytutu badawczego IRB Barcelona oraz rady STS Forum w Japonii.

Od czerwca 2020 roku przewodniczy interdyscyplinarnemu zespołowi ds. COVID-19 przy prezesie PAN.


Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w zakresie biochemii, tytuł profesora –1993; wypromował 5 doktorów nauk.

Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:

 • Microcompartmentation of Aspartate in Rat Liver Mitochondria (współautorzy: G. Mueller, K. LaNoue), „Journal of Biological Chemistry”, 253, 1978;
 • Energy Storage Capacity of the Mitochondrial Proton-Motive Force (z: L. Wojtczak, A. Żółkiewska), „Biochimica et Biophysica Acta”, 851, 1986;
 • Regulation of Free and Bound Magnesium in Rat Hepatocytes and Isolated Mitochondria (współautorzy: B.E. Corkey, T.L. Rich, B. Matschinsky, J.R.    Williamson), „Journal of Biological Chemistry”, 261, 1986;
 • Extracellular pH Modifies Mitochondrial Control of Capacitative Calcium Entry in Jurkat Cells (z: K. Zabłocki, J. Szczapanowska) „Journal of Biological Chemistry”, 280, 2005;
 • PML Regulates Apoptosis at Endoplasmic Reticulum Modulating Calcium Release (współautorzy: C. Giorgi, K. Ito, H.K. Lin, C. Santangelo, M. R. Wieckowski, M. Lebiedzinska, A. Bonon, M. Bonora, R. Bernardi, R. Rizzuto,C. Tacchetti,P. Pinton, P.P. Pandolfi), „Science” 30 (6008), 2010.

 

Funkcje w strukturach PAN, m.in.:

 • Prezes Polskiej Akademii Nauk w kadencjach 2015-2018 oraz 2019-2022
 • Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, członek Prezydium PAN (kadencja 2011-14).
  Przewodniczący Rady Dyrektorów Placówek PAN (2007-08).
  Członek dyrekcji Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (wicedyrektor ds. naukowych – od 2002 roku, dyrektor, 2003-08), działalność w Radzie Naukowej Instytutu (sekretarz Rady Naukowej, 1990-92; przewodniczący Rady, 1996–2001).
 • Udział w pracach rad naukowych: Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (3 kadencje); Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (kadencja 2007-10).
  Członek kierownictwa, koordynator Polskiej Sieci Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN. Członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.
  Udział w pracach Komitetu Redakcyjnego „European Journal of Biochemistry” (członek, 1987-96) i „Biochimica Biophysica Acta (BBA) – Bioenergetics” (2010-14); członek FEBS Publication Committee (2003-06) i FEBS Science and Society Committee (2011).
 • Krajowy delegat do prac BioMedSciences European Strategy Forum for Research Infrastructures (2005–09); krajowy delegat do grupy ekspertów opracowującej mapę drogową dużych infrastruktur badawczych, OECD w ramach Globalnego Forum Naukowego – GSF OECD (od 2007 roku).

Inne rodzaje działalności, m.in.:

 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007-08).
 • Współzałożyciel Fundacji Szkoły Festiwalu Nauki.
 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Infrastruktury Badawczej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołany na kadencję 2006-09).
 • Przewodniczący NSZZ Solidarność w Instytucie im. M. Nenckiego PAN (1980-85); radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej (1989-93).