Kanclerz

kanclerz latala

Tadeusz Zbigniew Latała ur. 1.02.1963 r.

Absolwent Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 1990 – 1997 pełnił służbę w Wojskowej Akademii Technicznej zajmując stanowiska inżyniera, asystenta naukowo-dydaktycznego oraz kierownika laboratorium. Od roku 1997 do 2004 kontynuował zawodową służbę wojskową w Szefostwie Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Dowództwa Wojsk Lądowych, gdzie zajmował kolejno stanowiska specjalisty w Oddziale Szkolenia, specjalisty w Wydziale Uzbrojenia i Sprzętu, starszego specjalisty w Oddziale Szkolenia i szefa Wydziału Uzbrojenia i Sprzętu. Łącząc obowiązki służbowe z ambicją podnoszenia kwalifikacji zawodowych w roku 1992 ukończył Kurs Edukacji Pedagogicznej, w 1999 Studia Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oraz w roku 2002 Kurs Taktyczno-Operacyjny z zakresu integracji z NATO.
Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej rozwijał swoje umiejętności w zakresie działalności administracyjnej i zarządczej pracując m.in. na stanowiskach głównego specjalisty, a następnie naczelnika Wydziału Kontroli Spraw Administracyjnych i Finansowo-Księgowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie oraz dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W latach 2010 – 2015 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora ds. ogólnych w Instytucie Geofizyki PAN.