Prezydium

"Prezydium Akademii w okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego Akademii wykonuje zadania określone w art. 15 ust. 1 oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii w sposób zgodny z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Akademii. W tym zakresie Prezydium Akademii wydaje odpowiednie zalecenia (...)".
(art. 19 ust. 1 ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r.)
 

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2019 - 2022)

Prezes

Wiceprezesi

Kanclerz

 

Przedstawiciele Wydziałów

 • prof. Andrzej Buko, czł. koresp. PAN - Wydział I PAN
 • prof. Katarzyna Turnau, czł. rzecz. PAN - Wydział II PAN
 • prof. Antoni Rogalski, czł. rzecz. PAN - Wydział IV PAN
 • prof. Witold Rużyłło, czł. rzecz. PAN - Wydział V PAN

 

Prezesi Oddziałów

 • prof. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN – Gdańsk
 • prof. Andrzej Więcek, czł. koresp. PAN – Katowice
 • prof. Andrzej Jajszczyk, czł. rzecz. PAN – Kraków
 • prof. Cezary Sławiński, czł. koresp. PAN – Lublin
 • prof. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN – Łódź
 • prof. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN - Olsztyn-Białystok
 • prof. Marek Świtoński, czł. rzecz. PAN – Poznań
 • prof. Lechosław Latos-Grażyński, czł. rzecz. PAN – Wrocław

 

Przewodniczący Rad Kuratorów

 • prof. Ryszard Nycz, czł. rzecz. PAN - Wydział I PAN
 • prof. Krzysztof W. Nowak czł. koresp. PAN - Wydział II PAN
 • prof. Małgorzata Witko czł. rzecz. PAN - Wydział III PAN
 • prof. Tomasz Kapitaniak czł. rzecz. PAN - Wydział IV PAN
 • prof. Tomasz Brzozowski czł. rzecz. PAN - Wydział V PAN

 

Przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych Akademii

 • prof. Tadeusz Burczyński, czł. rzecz. PAN

 

Zmarli członkowie Prezydium PAN