Prezydium

"Prezydium Akademii w okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego Akademii wykonuje zadania określone w art. 15 ust. 1 oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii w sposób zgodny z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Akademii. W tym zakresie Prezydium Akademii wydaje odpowiednie zalecenia (...)".
(art. 19 ust. 1 ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r.)

 

 

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2015 - 2018)

Prezes

Prof. Jerzy Duszyński, czł. koresp. PAN

Wiceprezesi

- prof. Stanisław Czuczwar, czł. koresp. PAN
- prof. Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN
- prof. Stefan Malepszy, czł. rzecz. PAN
- prof. Edward Nęcka, czł. rzecz. PAN
- prof. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN

Kanclerz

– mgr inż. Tadeusz Latała

Przedstawiciele Wydziałów

– prof. Stanisław Filipowicz, czł. rzecz. PAN - Wydział I PAN
– prof. Leszek Kaczmarek, czł. rzecz. PAN - Wydział II PAN
– prof. Roman Micnas, czł. rzecz. PAN - Wydział III PAN
– prof. Antoni Rogalski, czł. rzecz. PAN - Wydział IV PAN
– prof. Witold Rużyłło, czł. rzecz. PAN - Wydział V PAN

Prezesi Oddziałów

– prof. Janusz Limon, czł. rzecz. PAN - Oddział PAN Gdańsk
– prof. Józef Dubiński, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Katowice
– prof. Andrzej Jajszczyk, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Kraków
– prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN - Oddział PAN Lublin

– prof. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Łódź
- prof. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Olsztyn-Białystok
– prof. Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN - Oddział PAN Poznań
– prof. Andrzej Żelaźniewicz, czł. koresp.PAN - Oddział PAN Wrocław

Przewodniczący Rad Kuratorów

– prof. Jerzy M. Brzeziński, czł. rzecz. PAN - Wydział I PAN
– prof. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN - Wydział II PAN
– prof. Małgorzata Witko, czł. koresp. PAN - Wydział III PAN
– prof. Krzysztof Malinowski, czł. rzecz. PAN -Wydział IV PAN
– prof. Tomasz Brzozowski, czł. koresp. PAN - Wydział V PAN

Przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych Akademii

- prof. Marek Jeżabek