Prezydium

"Prezydium Akademii w okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego Akademii wykonuje zadania określone w art. 15 ust. 1 oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii w sposób zgodny z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Akademii. W tym zakresie Prezydium Akademii wydaje odpowiednie zalecenia (...)".
(art. 19 ust. 1 ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r.)
 

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2019 - 2022)

Prezes

Wiceprezesi

Kanclerz

Przedstawiciele Wydziałów

 • prof. Andrzej Buko, czł. koresp. PAN - Wydział I PAN
 • prof. Katarzyna Turnau, czł. koresp. PAN - Wydział II PAN
 • prof. Roman Micnas, czł. rzecz. PAN - Wydział III PAN
 • prof. Antoni Rogalski, czł. rzecz. PAN - Wydział IV PAN
 • prof. Witold Rużyłło, czł. rzecz. PAN - Wydział V PAN

Prezesi Oddziałów

 • prof. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Gdańsk
 • prof. Andrzej Więcek, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Katowice
 • prof. Andrzej Jajszczyk, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Kraków
 • prof. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Łódź
 • prof. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Olsztyn-Białystok
 • prof. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Poznań
 • prof. Lechosław Latos-Grażyński, czł. rzecz. PAN - Oddział PAN Wrocław

Przewodniczący Rad Kuratorów

 • prof. Ryszard Nycz, czł. rzecz. PAN - Wydział I PAN
 • prof. Krzysztof W. Nowak czł. koresp. - Wydział II PAN
 • prof. Małgorzata Witko czł. koresp. PAN - Wydział III PAN
 • prof. Tomasz Kapitaniak czł. koresp. PAN - Wydział IV PAN
 • prof. Tomasz Brzozowski czł. koresp. PAN  - Wydział V PAN

Przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych Akademii

 •  prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN